Spalarnie odpadów i kolejne instalacje termicznego przekształcania

19 października 2018by Robert Cichewicz0
utylizer-1280x960.jpg

Nowe przepisy prawa dotyczące gospodarowania odpadami, klasyfikacja paliw w tym paliwa alternatywnego narzucają metody termicznego przekształcania odpadów jako jedyne dostępne dla RIPOK’ów. Może być to dostarczanie frakcji nadsitowej do spalani odpadów ale też może być to termiczne przekształcanie odpadów na terenie własnego zakładu.

Spalarnie odpadów odbierają RDF i inne odpady do termicznej utylizacji w wielu rejonach Polski. Są jednak rejony gdzie dostarczanie do nich wsadu jest kosztowne ze względu na koszty logistyki. Do tego wiele zakładów gospodarowania odpadami ma zapotrzebowanie na ciepło gdyż suszą lub dosuszają rdf lub osady ściekowe celem ich termicznego przekształcenia. Dla takich zakładów optymalnym rozwiązaniem są nasze piece utylizacyjne przemysłowe, które spalają RDF praktycznie bezdymnie. Jest to pokazane na filmie na stronie produktu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *