Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych w ekospalarniach CWD

25 października 2018by Robert Cichewicz0
4F8D6A90-3E11-4737-93CC-340776BDC90D-1280x1280.jpg

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu, w konkursie Produkt w Obiegu  ( gospodarki obiegu zamkniętego ) zdobyliśmy 2 miejsce prezentując autotermiczną linię termicznej utylizacji odpadów wraz z suszarnią. Odzysk ciepła ze spalania odpadów jest w tym rozwiązaniu zawracany do suszenia wsadu co zamyka obieg odpadów w układ zamknięty.

Takie ekospalarnie z odzyskiem energii i suszarnią oferujemy w zakresie mocy od 300 kW do 5 MW czyli skali małej i mikro – co jest szczególnie atrakcyjne dla małych gmin, Ripoków, zakładów przetwórstwa odpadów czy recyclingu. Rozwiązanie znajduje też zastosowanie w utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych.

Termiczna utylizacja odpadów i ich unieszkodliwianie jest obecnie najskuteczniejszą metodą pozbywania się wielu odpadów z różnych klasyfikacji. Nie wiele przedsiębiorstw wciąż wie, że wiele produktów ubocznych z procesu produkcji są odpadami, które muszą być utylizowane i składowane w wyznaczonych miejscach. Np: odpady z produkcji płyt mdf, lakierowanego drewna a nawet odpady biomasy zielonej powinny być dostarczane do regionalnych firm przekształcania i składowania odpadów a tam utylizowane.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *