Bezpłatne szkolenia na temat spalania rdf i energii z odpadów

29 stycznia 2019by Robert Cichewicz0
konferencja_bedziecieplo_800x600.jpg

Zapraszamy w marcu i kwietniu na darmowe szkolenia w Warszawie

temat:  ENERGIA Z ODPADÓW i RDF – ” waste to energy “

 

Program szkolenia:

Termiczne metody przekształcania i utylizacji RDF, paliw alternatywnych i ich mieszanek

Paliwo RDF  – problem stabilności parametrów i wpływ na spalanie

Instalacje redukcji emisji przemysłowych

Piece utylizacyjne do współpracy z paliwami trudnymi, alternatywnymi

Metody energetycznego wykorzystania frakcji resztkowej z przetwarzania odpadów komunalnych

Prawne aspekty i uwarunkowania uzyskania pozwoleń formalno- prawnych na budowę i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów małej mocy – do 5 MW.

 

Zapraszamy do zgłoszeń, udział jest bezpłatny w szkoleniu po wysłaniu formularza rejestracyjnego majlem.

Problem energii z odpadów w tym komunalnych, frakcji nadsitowej oraz resztkowej jest niezwykle popularny w Polsce. Współspalanie rdf z innymi paliwami ma być wkrótce dozwolone na wskutek silnego lobby branży odpadowej, która boryka się z problemem utylizacji rdf.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *