Współspalanie rdf w Polsce - Grupa CWD

9 kwietnia 2019by Robert Cichewicz0
IMG_8054-e1554807744944.jpg

Jak donosi portal komunalny W Katowicach podczas konferencji “Paliwa z odpadów”, dużo czasu poświęcono wykorzystaniu paliw alternatywnych i komponowanych. Branża rozmawia o perspektywach rozwoju rynku paliw z odpadów, w tym paliw bezpiecznych, potencjale paliw RDF i SRF na rynku i kierunkach ich wykorzystania, możliwościach finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów na cele energetyczne oraz zasadach transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci paliwa RDF/ SRF

Konferencja adresowana była do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, przedstawicieli RIPOK-ów, przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej, a także producentów paliw alternatywnych i pośredników w ich obrocie.

Nasza firma oferuje już od pewnego czasu zespół grzewczy do spalania i współspalania różnych rodzajów odpadów. Jest on produkowany w 100 % .



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *