dryer960.jpeg
4 grudnia 20180

by zarzadca

Nasza firma zaczyna oferować zintegrowane systemy do suszenia praktycznie wszystkich rodzajów odpadów – w tym biomasy agro czy zielonej, biomasy leśnej, osadów pofermentacyjnych czy ściekowych, rdf i odpadów komunalnych, odpadów z produkcji spożywczej w tym wytłoków, odpadów z kurzych ferm.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami możemy zaproponować kompletny system gospodarki układu zamkniętego – suszony wsad spalamy w naszym piecu na odpady zasilając jednocześnie suszarnię. Mamy wówczas autotermiczny obieg pieca z suszarnią nie wymagający dodatkowych źródeł energii.

Taka samowystarczalność energetyczna w suszeniu i grzaniu przynosi błyskawiczne efekty ekonomiczne, mamy bowiem najtańszy system suszenia na rynku, który umożliwia w sposób niskoemisyjny suszyć każdy rodzaj odpadu poprzez suszenie powietrzem lub zasilenie olejem termalnym. Wszystko zależy od rodzaju wsadu, temp suszenia oraz wilgotności samego wsadu na wejściu.

4F8D6A90-3E11-4737-93CC-340776BDC90D-1280x1280.jpg
25 października 20180

by zarzadca

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu, w konkursie Produkt w Obiegu  ( gospodarki obiegu zamkniętego ) zdobyliśmy 2 miejsce prezentując autotermiczną linię termicznej utylizacji odpadów wraz z suszarnią. Odzysk ciepła ze spalania odpadów jest w tym rozwiązaniu zawracany do suszenia wsadu co zamyka obieg odpadów w układ zamknięty.

Takie ekospalarnie z odzyskiem energii i suszarnią oferujemy w zakresie mocy od 300 kW do 5 MW czyli skali małej i mikro – co jest szczególnie atrakcyjne dla małych gmin, Ripoków, zakładów przetwórstwa odpadów czy recyclingu. Rozwiązanie znajduje też zastosowanie w utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych.

Termiczna utylizacja odpadów i ich unieszkodliwianie jest obecnie najskuteczniejszą metodą pozbywania się wielu odpadów z różnych klasyfikacji. Nie wiele przedsiębiorstw wciąż wie, że wiele produktów ubocznych z procesu produkcji są odpadami, które muszą być utylizowane i składowane w wyznaczonych miejscach. Np: odpady z produkcji płyt mdf, lakierowanego drewna a nawet odpady biomasy zielonej powinny być dostarczane do regionalnych firm przekształcania i składowania odpadów a tam utylizowane.

utylizer-1280x960.jpg
19 października 20180

by zarzadca

Nowe przepisy prawa dotyczące gospodarowania odpadami, klasyfikacja paliw w tym paliwa alternatywnego narzucają metody termicznego przekształcania odpadów jako jedyne dostępne dla RIPOK’ów. Może być to dostarczanie frakcji nadsitowej do spalani odpadów ale też może być to termiczne przekształcanie odpadów na terenie własnego zakładu.

Spalarnie odpadów odbierają RDF i inne odpady do termicznej utylizacji w wielu rejonach Polski. Są jednak rejony gdzie dostarczanie do nich wsadu jest kosztowne ze względu na koszty logistyki. Do tego wiele zakładów gospodarowania odpadami ma zapotrzebowanie na ciepło gdyż suszą lub dosuszają rdf lub osady ściekowe celem ich termicznego przekształcenia. Dla takich zakładów optymalnym rozwiązaniem są nasze piece utylizacyjne przemysłowe, które spalają RDF praktycznie bezdymnie. Jest to pokazane na filmie na stronie produktu.

Baner-250x250-pix_Produkt-w-Obiegu.jpg
17 października 20180

by zarzadca

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska informacyjnego w ramach konkursu produkt w obiegu ( gospodarka obiegu zamkniętego ), gdzie będziemy pokazywać linię termicznego przekształcania odpadów z suszeniem w cyklu autotermicznym.

Dzięki zasilaniu suszarni paliwem alternatywnym, które jest w niej suszone mamy linię nie tylko działającą w cyklu zamkniętym, autotermicznym ale też bardzo tanią w eksploatacji: w przypadku osadów pościekowych możemy je suszyć i spalać, tak samo jak RDF.

poleko-nazwa-1280x312.png
8 października 20180

by zarzadca

Zapraszamy na międzynarodowe targi ochrony środowiska w Poznaniu, gdzie na stanowisku konkursowym “produkt w obiegu” czyli produkt gospodarki obiegu zamkniętego będziemy udzielać informacji na temat naszej linii utylizacyjnej z suszarnią, która została zgłoszona do konkursu.

Jako producent systemów do spalarni odpadów i termicznego przekształcania odpadów, oferujemy kompleksowe rozwiązania w tej dziedzinie włącznie z propozycjami budowy linii “pod klucz”.

angola800_kotly.jpeg
18 września 20180

by zarzadca

Angola jest jednym z krajów afrykańskich, gdzie rozpoczęto już pracę nad wdrażaniem zielonych technologii. W ramach różnych projektów związanych z OZE, przyjechała do Warszawy delegacja z ministrem środowiska Angoli, z którym mieliśmy przyjemność się spotkać.

4A112EE1-762E-4061-B6C2-029FF1A1FFB3-1280x1280.jpg
27 czerwca 2018

by zarzadca


System termicznego przekształcania odpadów serii Utylizer został opisany w majowym wydaniu Przeglądu Komunalnego. Może on mieć różne zastosowania w tym być składową kompletnej linii z suszarnią – stanowi wówczas instalację obiegu zamkniętego: spalamy odpady, rdf czy osady ściekowe a ciepło wykorzystujemy do ich suszenia. W połączeniu z brykieciarką do RDF lub rozdrabniaczami może stanowić kompletną linię termicznej utylizacji z odzyskiem ciepła.


Pobierz artykuł (PDF)

greenEnergy2018_800.jpeg
14 kwietnia 20180

by zarzadca

Nasza firma wzięła udział w forum energetycznym w marcu 2018 na Ukrainie, w miejscowości Chmielnicki. GreenEnergy skupiło
uwagę przede wszystkim samorządów terytorialnych ze względu na aktywną politykę niezależności energetycznej gmin na Ukranie. Prezentowaliśmy technologie termicznego przekształcania odpadów TPO z odzyskiem energii cieplnej z generacją energii elektrycznej w skojarzeniu. Poza kotłami do termicznej utylizacji odpadów prezentowaliśmy systemy odzysku energii i ciepła odpadowego oraz ciepłownie opalane biomasą.

konerencja_GOZ_800.jpeg
11 lutego 2018

by zarzadca

Forum Gospodarki Odpadami w Warszawie  na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami, stając się jednym z ważniejszych wydarzeń tej branży w Polsce. Program SOSEXPO jest przygotowywany w konsultacji z administracją rządową i samorządową, izbami i stowarzyszeniami branżowymi, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

 

Tegoroczna edycja Forum Sosexpo  składała się z:

  • Konferencji podzielonej na dwie główne sesje panelowe: „Unijny pakiet na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – jakie są jego cele
    i co oznacza dla Polski?”
    oraz „Innowacyjność: mechanizmy, przykłady, ryzyka”.
  • warsztatów szkoleniowych, złożonych z dwóch sesji skierowanych do środowisk samorządowych i przedsiębiorców działających w obrębie sektora: „Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele ekologiczne do 31.12.2020 roku?” oraz „Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania – wymagania recyklerów odpadów opakowaniowych”. Uczestnicy szkolenia otrzymania certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
  • Wystawy na której zaprezentowane zostaną ciekawe, innowacyjne i nowoczesne rozwiązania i produkty branży