konferencja_bedziecieplo_800x600.jpg

29 stycznia 2019by Robert Cichewicz0

Zapraszamy w marcu i kwietniu na darmowe szkolenia w Warszawie

temat:  ENERGIA Z ODPADÓW i RDF – ” waste to energy “

 

Program szkolenia:

Termiczne metody przekształcania i utylizacji RDF, paliw alternatywnych i ich mieszanek

Paliwo RDF  – problem stabilności parametrów i wpływ na spalanie

Instalacje redukcji emisji przemysłowych

Piece utylizacyjne do współpracy z paliwami trudnymi, alternatywnymi

Metody energetycznego wykorzystania frakcji resztkowej z przetwarzania odpadów komunalnych

Prawne aspekty i uwarunkowania uzyskania pozwoleń formalno- prawnych na budowę i eksploatację instalacji termicznego przekształcania odpadów małej mocy – do 5 MW.

 

Zapraszamy do zgłoszeń, udział jest bezpłatny w szkoleniu po wysłaniu formularza rejestracyjnego majlem.

Problem energii z odpadów w tym komunalnych, frakcji nadsitowej oraz resztkowej jest niezwykle popularny w Polsce. Współspalanie rdf z innymi paliwami ma być wkrótce dozwolone na wskutek silnego lobby branży odpadowej, która boryka się z problemem utylizacji rdf.

 


dryer960.jpeg

4 grudnia 2018by Robert Cichewicz0

Nasza firma zaczyna oferować zintegrowane systemy do suszenia praktycznie wszystkich rodzajów odpadów – w tym biomasy agro czy zielonej, biomasy leśnej, osadów pofermentacyjnych czy ściekowych, rdf i odpadów komunalnych, odpadów z produkcji spożywczej w tym wytłoków, odpadów z kurzych ferm.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami możemy zaproponować kompletny system gospodarki układu zamkniętego – suszony wsad spalamy w naszym piecu na odpady zasilając jednocześnie suszarnię. Mamy wówczas autotermiczny obieg pieca z suszarnią nie wymagający dodatkowych źródeł energii.

Taka samowystarczalność energetyczna w suszeniu i grzaniu przynosi błyskawiczne efekty ekonomiczne, mamy bowiem najtańszy system suszenia na rynku, który umożliwia w sposób niskoemisyjny suszyć każdy rodzaj odpadu poprzez suszenie powietrzem lub zasilenie olejem termalnym. Wszystko zależy od rodzaju wsadu, temp suszenia oraz wilgotności samego wsadu na wejściu.


4F8D6A90-3E11-4737-93CC-340776BDC90D-1280x1280.jpg

25 października 2018by Robert Cichewicz0

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu, w konkursie Produkt w Obiegu  ( gospodarki obiegu zamkniętego ) zdobyliśmy 2 miejsce prezentując autotermiczną linię termicznej utylizacji odpadów wraz z suszarnią. Odzysk ciepła ze spalania odpadów jest w tym rozwiązaniu zawracany do suszenia wsadu co zamyka obieg odpadów w układ zamknięty.

Takie ekospalarnie z odzyskiem energii i suszarnią oferujemy w zakresie mocy od 300 kW do 5 MW czyli skali małej i mikro – co jest szczególnie atrakcyjne dla małych gmin, Ripoków, zakładów przetwórstwa odpadów czy recyclingu. Rozwiązanie znajduje też zastosowanie w utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych.

Termiczna utylizacja odpadów i ich unieszkodliwianie jest obecnie najskuteczniejszą metodą pozbywania się wielu odpadów z różnych klasyfikacji. Nie wiele przedsiębiorstw wciąż wie, że wiele produktów ubocznych z procesu produkcji są odpadami, które muszą być utylizowane i składowane w wyznaczonych miejscach. Np: odpady z produkcji płyt mdf, lakierowanego drewna a nawet odpady biomasy zielonej powinny być dostarczane do regionalnych firm przekształcania i składowania odpadów a tam utylizowane.


utylizer-1280x960.jpg

19 października 2018by Robert Cichewicz0

Nowe przepisy prawa dotyczące gospodarowania odpadami, klasyfikacja paliw w tym paliwa alternatywnego narzucają metody termicznego przekształcania odpadów jako jedyne dostępne dla RIPOK’ów. Może być to dostarczanie frakcji nadsitowej do spalani odpadów ale też może być to termiczne przekształcanie odpadów na terenie własnego zakładu.

Spalarnie odpadów odbierają RDF i inne odpady do termicznej utylizacji w wielu rejonach Polski. Są jednak rejony gdzie dostarczanie do nich wsadu jest kosztowne ze względu na koszty logistyki. Do tego wiele zakładów gospodarowania odpadami ma zapotrzebowanie na ciepło gdyż suszą lub dosuszają rdf lub osady ściekowe celem ich termicznego przekształcenia. Dla takich zakładów optymalnym rozwiązaniem są nasze piece utylizacyjne przemysłowe, które spalają RDF praktycznie bezdymnie. Jest to pokazane na filmie na stronie produktu.


Baner-250x250-pix_Produkt-w-Obiegu.jpg

17 października 2018by Robert Cichewicz0

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska informacyjnego w ramach konkursu produkt w obiegu ( gospodarka obiegu zamkniętego ), gdzie będziemy pokazywać linię termicznego przekształcania odpadów z suszeniem w cyklu autotermicznym.

Dzięki zasilaniu suszarni paliwem alternatywnym, które jest w niej suszone mamy linię nie tylko działającą w cyklu zamkniętym, autotermicznym ale też bardzo tanią w eksploatacji: w przypadku osadów pościekowych możemy je suszyć i spalać, tak samo jak RDF.


poleko-nazwa-1280x312.png

8 października 2018by Robert Cichewicz0

Zapraszamy na międzynarodowe targi ochrony środowiska w Poznaniu, gdzie na stanowisku konkursowym “produkt w obiegu” czyli produkt gospodarki obiegu zamkniętego będziemy udzielać informacji na temat naszej linii utylizacyjnej z suszarnią, która została zgłoszona do konkursu.

Jako producent systemów do spalarni odpadów i termicznego przekształcania odpadów, oferujemy kompleksowe rozwiązania w tej dziedzinie włącznie z propozycjami budowy linii “pod klucz”.


4A112EE1-762E-4061-B6C2-029FF1A1FFB3-1280x1280.jpg

27 czerwca 2018by Robert Cichewicz

System termicznego przekształcania odpadów serii Utylizer został opisany w majowym wydaniu Przeglądu Komunalnego. Może on mieć różne zastosowania w tym być składową kompletnej linii z suszarnią – stanowi wówczas instalację obiegu zamkniętego: spalamy odpady, rdf czy osady ściekowe a ciepło wykorzystujemy do ich suszenia. W połączeniu z brykieciarką do RDF lub rozdrabniaczami może stanowić kompletną linię termicznej utylizacji z odzyskiem ciepła.


Pobierz artykuł (PDF)


greenEnergy2018_800.jpeg

14 kwietnia 2018by Robert Cichewicz0

Nasza firma wzięła udział w forum energetycznym w marcu 2018 na Ukrainie, w miejscowości Chmielnicki. GreenEnergy skupiło
uwagę przede wszystkim samorządów terytorialnych ze względu na aktywną politykę niezależności energetycznej gmin na Ukranie. Prezentowaliśmy technologie termicznego przekształcania odpadów TPO z odzyskiem energii cieplnej z generacją energii elektrycznej w skojarzeniu. Poza kotłami do termicznej utylizacji odpadów prezentowaliśmy systemy odzysku energii i ciepła odpadowego oraz ciepłownie opalane biomasą.