Elektrociepłownie na biomasę CWD - Grupa CWD


Elektrociepłownie opalane biomasą

Biomasa lub odpady poprodukcyjne albo pochodzenia agro są obecnie najtańszym źródłem energii. W przypadku wielu naszych klientów, biomasa jest pozyskiwana w sposób bezpłatny jako odpad z technologii produkcji tak jak ma to przemysł drzewny, albo w przemyśle spożywczym odpady pochodzenia agro np.: pestki. Pozyskiwanie ciepła i prądu z zrębki z gałęzi lub odpadów leśnych jest praktycznie bezpłatne nie licząc kosztów inwestycji i stałej obsługi.

Nasze elektrociepłownie biomasowe oferujemy w paru wariantach ale dwa najbardziej popularne to:  kotły przemysłowe parowe połączone z turbiną parową oraz kotły wodne połączone w układzie ORC .Oba warianty generują energie cieplną i elektryczną. Układ ORC to typowy układ odzysku energii cieplnej oraz przetwarzania jej w energię elektryczną, który oferujemy w kooperacji z polskimi naukowcami oraz austriackim dostawcą,

Generacja prądu i ciepła w skojarzeniu w naszych systemach jest projektowana i wykonywana wg indywidualnych potrzeb inwestora. Z naszymi kooperantami oferujemy ciepłownie “pod klucz”Celem nadrzędnym naszej firmy w pracach projektowych dla Państwa jest optymalizacja kosztów ogrzewania oraz wytwarzania energii elektrycznej. Dlatego przy tworzeniu założeń budżetowych oraz koncepcji technologii zadajemy sporo pytań potencjalnym użytkownik.


Nasza firma za technologię spalania biomasy na ruszcie schodkowym otrzymała nagrodę Ministra Środowiska Greenevo 2015 a także szereg nominacji do innych nagród np.: Jakość Roku.

Lista obiektów referencyjnych w kraju i zagranicą znajduje się na stronie www.cichewicz.pl a także w załączonych dokumentach.
Głównymi składnikami linii do spalania biomasy i generowania prądu są:

 • Kocioł wodny lub parowy przemysłowy
 • Palenisko z ruchomymi rusztami lub rusztem taśmowym
 • Magazyn paliwa z wygarniaczami hydraulicznymi
 • Rozdzielacz pary
 • Turbina parowa ( przeciwprężna lub upustowa )
 • Wymiennik ciepła oraz pompy kondensatu
 • Stacja redukcyjna oraz pompy wody zasilającej
 • Układ chłodniczy

Terminarz prac można podzielić na następujące etapy , zajmują one ok 12 miesięcy

 1. Wykonanie programu funkcjonalnego lub koncepcji technologii
 2. Wycena i podpisanie umowy projektowej
 3. Wykonanie projektu oraz uzyskanie stosownych dokumentów i pozwoleń
 4. Umowa inwestycyjna
 5. Rozpoczęcie budowy
 6. Wykonanie kotła i paleniska ( ok 4-5 miesiecy )
 7. Zamówienie układu turbiny ( ok 11-12 miesięcy)
 8. Rozpoczęcie montażu
 9. Próba ciśnieniowa i wytrzymałościowa oraz rozruch technologiczny


Formularz kontaktowy