Biogleby gleby na rekultywację terenu pod autostrady lub po wyrobiskach


Problem degradacji gleb na wskutek urbanizacji lub nadmiernego ich wykorzystania w rolnictwie jest aktualny cały czas w Polsce. Brakuje nam gleb a te co są często wymagają poprawy ich jakości. Dodatkowym zapotrzebowaniem w ostatnich latach cieszą się biogleby wykorzystywane na cele rekultywacji terenu – czy to będzie rekultywacja terenu po kopalni, czy po wysypisku to i tak potrzebne są gleby na wypełnienie ich braków. Najłatwiej i najtaniej sięgnąć wówczas po biogleby, które nasza firma oferuje, tzn: gleby wymieszane z różnymi ulepszaczami lub dodatkami poprawiającymi ich jakość. Mogą być to np nawozy z osadów ściekowych stabilizowanych, pofermenty po biogazowniach itp. Biogleby mają też zastosowanie przy rekultywacji terenów po budowach np: austostrad, jako warstwa lekka gleby np: pod trawniki.

Biogleba czyli masa rekultywacyjna dostosowana jest indywidualnie do potrzeb inwestycji. Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego a nasi specjaliści dobiorą bio glebę o właściwych parametrach


Formularz kontaktowy