Kotły przemysłowe na biomasę i paliwa alternatywne do suszarni


Nasza firma oferuje kotły przemysłowe grzewcze do zasilania suszarni zbóż, ziarna, drewna lub odpadow. Zasilanie suszarni może następować na różnych temperaturach czynnika wg potrzeb producenta suszarni. Moc kotła jest dobierana do wydatku energii potrzebnego na suszenie wsadu.

Zamontowanie kotła do zasilania suszarni, który jest w stanie spalać każdy rodzaj paliwa znacząco obniża koszty operacyjne suszenia. Przykładowo:

Suszarnie do RDF i paliw alternatywnych – jesteśmy w stanie zamontować nasz piec do spalania RDF i paliwa alternatywnego, które suszymy.Tworzymy wówczas obieg zamknięty – spalamy osuszone paliwo alternatywne i ciepło zawracamy do suszenia. Mamy wówczas autonomiczny system suszarni, w obiegu zamkniętym na który nie potrzeba dodatkowych pozwoleń. Oszczędzamy też koszty suszenia RDF – redukując je do minimum.

Suszarnie do zboża, ziół – jesteśmy w stanie dostarczyć kocioł grzewczy, który zasili w ciepło suszarnię, ale sam będzie spalał odpady zboża, wytłoki, łuski i inne odpady biomasowe- co drastycznie obniży koszty suszenia wsadu.

Suszarnie do drewna –  jesteśmy w stanie dostarczyć i zamontować piec do spalania drewna, odpadów biomasy leśnej w tym pyłu, zrębki, trocin. Będzie on w pełni automatyczny np: typ kocioł Biowarmer –  o mocy do 5 MW.

Suszarnie odpadów produkcyjnych np: sklejki, płyty MDF, OSB i inne – paliwo ma kod odpadu – możemy zamontować kompleksową linię do termicznej utylizacji takich odpadów, z której ciepło będzie zasilało każdy rodzaj suszarni.

Suszarnie osadów ściekowych – osady pościekowe to odpad wg klasyfikacji odpadów – koszt suszenia jest wysoki, szczególnie w przypadku gazu ziemnego.Nasza firma może zaprojektować, dostarczyć i zamontować linię termicznego przekształcania i spalania osadów ściekowych, których ciepło zasila suszarnię. Obniżamy wówczas koszt suszenia osadu do minimum, używamy własnego wsadu do suszarni do jej ogrzewania, tworzymy obieg zamknięty i redukujemy koszty. W przypadku osadów ściekowych możemy zaoferować na bazie suszarni Veolia Waters kompletną linię dla każdego MPWUiK.

Piece do suszarni mogą być oferowane jako kompletne linie do suszenia i utylizacji odpadów dla paliw alternatywnych w tym RDF, osady ściekowe i inne odpady np: pochodzenia biomasowego ( np: wytłoki)