O firmie - Grupa CWD


Firma CWD sp z o.o. od lat zajmuje się przemysłowymi kotłami c.o , ciepłowniami na biomase oraz metodami termicznej utylizacji i przekształcania odpadów. Nasze innowacyjne technologie spalania biomasy otrzymały w 2015 roku prestiżową nagrodę Green Evo ( „ zielone Teraz Polska  „ w branży OZE ) ,  w 2017 wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz nominowane były do licznych innych nagród regionalnych. Dzięki stałej współpracy z czołowymi polskimi naukowcami, inżynierami posiadamy dostęp do najnowocześniejszych technologii w dziedzinach:

 • spalanie biomasy
 • projektowanie i budowanie ciepłowni na biomasę
 • produkcja kotłowni kontenerowych
 • kogeneracja z biomasy
 • systemy wytwarzania energii skojarzonej
 • spalanie paliw alternatywnych
 • termiczne linie do utylizacji odpadów
 • unieszkodliwianie termiczne odpadów i osadów ściekowych

W Polsce od 2014 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania odpadów. ( z 7 listopada 2014). Reguluje ona gospodarkę odpadami oraz standardy emisji ich termicznej utylizacji. Wprowadzony jest katalog odpadów, które mogą być termicznie przekształcane lub utylizowane a także normy emisyjne dotyczące ich spalania. Są to tzw spalarniowe standardy emisyjne dla małych i dużych spalarni odpadów, które podają wartości graniczne dla pyłów, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku węgla i azotów oraz dla metali ciężkich w tym kadm,tal,rtęć, mangan,arsen a także dla dioksyn i furanów.

Nasze technologie spełniają w/w standardy i dlatego oferujemy nasze linie termicznego przekształcania lub utylizacji odpadów dla sektora:

 • meblarskiego: stolarni, fabryk płyt , tartaków
 • rolnego
 • komunalnego
 • producentów paliw alternatywnych
 • zakładów recyclingu
 • centrów przetwarzania i segregowania odpadów

Paliwami, które możemy spalić sa m.in:

 • paliwa alternatywne w tym mieszanki RDF, osadów pościekowych
 • osady ściekowe
 • poferment po biogazowni
 • karbonizaty i ich mieszanki
 • odpady poprodukcyjne
 • odpady z recyclingu

Odbiorcami naszych technologii są mi.in:

 • przemysł komunalny
 • regionalne centra przekształcania odpadów
 • oczyszczalnie ścieków
 • przemysł drzewny
 • energetyka zawodowa
 • producenci paliw alternatywnych

Grupa CWD to synonim bezpieczeństwa oraz innowacyjnych technologii.

Nasze systemy zostały pozytywnie zweryfikowane przez klientów oraz ocenione przez niezależne instytuty badawcze m.in: Instytut Energetyki. Liczne projekty badawcze w których współpracujemy z dużymi partnerami krajowymi oraz europejskimi z branży energetycznej umożliwiły nam wdrożenie systemów kogeneracji, czyli wytwarzania pradu i energii cieplnej z paliw alternatywnych, osadów ściekowych czy rdf. Innowacyjny system utylizacji tych paliw z odzyskiem energii prezentowaliśmy na wielu konferencjach, targach a także w naszym laboratorium w Grodzisku mazowieckim.

Aktualne regulacje prawne w Unii Europejskiej nakładają na podmioty i przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją i gospodarką odpadami nowe obowiązki. Mają one na celu zmniejszenie składowania odpadów komunalnych i pościekowych. Upraszczając w/w przepisy, jeśli odpad ma wartość opałową i można go bezpiecznie utylizować, należy zastosować metody odzysku. Mogą być to metody typu energetycznego jak termiczna utylizacja a potem wytwarzanie prądu w urządzeniach kogeneracyjnych a także metody odzyskowe np: mikronizacja odpadów celem poddania ich ponownemu recyclingowi. W samej Polsce mamy do 6 mln Mg rocznie z paliw alternatywnych pochodzących własnie z w/w źródeł.

Instalacje do termicznej utylizacji odpadów składają się z zestawu podawczego z magazynu paliwa, kotła z rusztem schodkowym wraz z komorą dopalania gazów ( utrzymującą min 850 stopni C ), systemu oczyszczenia gazów poprzez dodawanie mocznika i odsiarczania spalin, zestawów filtrów spalinowych. Nasza firma posiada indywidualne rozwiązana dla wielu branż w dziedzinie termicznej utylizacji odpadów z różnych gałęzi przemysłu.