Systemy odzysku energii cieplnej w układzie ORC


Poprawa efektywności energetycznej staje się coraz ważniejszym elementem strategii rozwojowej nowoczesnych przedsiębiorstw z segmentu komunalnego, przemysłu czy prywatnych.
Polska gospodarka komunalna zużywa aż 15 proc. zapotrzebowania krajowego na energię, z czego usługi wodno-kanalizacyjne to 20 do 50 proc. zapotrzebowania całego sektora.

Wszystkie przedsiębiorstwa powinny dążyć do jak najdalej idącej samowystarczalności energetycznej. Koszty energii, wody, ścieków są w naszym kraju dość wysokie i istotnie wpływają na rentowność oferowanych produktów czy usług.

Popularnym i dość łatwym w instalacji sposobem na odzysk energii z ciepła odpadowego lub procesowego jest system ORC.


ORC – Organiczny Cykl Rankina to proces wytwarzania energii elektrycznej w turbinach parowych przy użyciu medium obiegowego innego niż woda


Przeczytaj artykuł “VTA-ELTO
czyli zielona energia przyszłości”
Instalacje ORC umożliwiają efektywne wykorzystanie resztkowego ciepła procesowego lub odpadowego, które do tej pory było bezproduktywnie oddawane do środowiska w formie np: konwekcji, emisji gazów .


Budowa jednostki ELTO


Formularz kontaktowy