Termiczne unieszkodliwianie odpadów z odzyskiem energii cieplnej i kogeneracją - Grupa CWD


Sytuacja w Polsce – gospodarka osadami
ściekowymi

 • Zakaz składowania wymusza poszukiwanie
  nowych rozwiązań
 • Magazynowanie nie może trwać dłużej niż 3 lata
 • Procedura rolniczego wykorzystania osadów jest
  skomplikowana i czasochłonna
 • Coroczny wzrost udziału metod termicznych
 • Dotychczasowo powstałe zachodnie instalacje
  borykają się z problemami (dotrzymanie węgla w
  żużlach, dyspozycyjność, awaryjność)
 • Zwrot z inwestycji we własne źródło utylizacji to
  obecnie – 5 lat ( bez udziału dotacji )

Rynek termicznej utylizacji w Polsce – gospodarka odpadami RDF/SRF – FAKTY i LICZBY:

 • Zakaz składowania podobnie jak osadów
 • Magazynowanie nie może trwać dłużej niż 3 lata
 • Poza termiczną utylizacją jedynym rozwiązaniem jest dostawa do spalarni śmieci – koszt utylizacji w spalarni to ok 450-550 zł za tonę
 • W linii termicznej utylizacji może znaleźć się turbina generująca energię elektryczną już od 200 kwt/h
 • Zwrot z inwestycji we własne źródło utylizacji to obecnie – 6 lat ( bez udziału dotacji )

CWD sp z o.o. jest laureatem konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo, gdzie nagradzane są technologie polskie służące ochronie środowiska

Zespół ekspertów i naukowców powołanych przez kapitułę konkursu, pozytywnie zweryfikował nasze technologie spalania na ruszcie schodkowym.


Instalacja Pilotażowa w Grodzisku MazowieckimCel instalacji termicznego przekształcania odpadów:

Odzysk energii cieplnej z wytwarzaniem elektrycznej – kogeneracja

 • produkcja pary technologicznej
 • produkcja ciepła procesowego
 • produkcja pary do zasilania układu z turbiną lub systemem ORC

Odzysk termiczny materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji :

 • nawozów
 • geo-gleby
 • paliw alternatywnych

W przypadku linii termicznego unieszkodliwiania odpadów głównym celem jest:

 • zmniejszenie strumienia odpadów lub całkowite jego ograniczenie
 • odzysk energii cieplnej i elektrycznej celem stworzenia systemu gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym – proces autotermiczny czyli wytwarzana energia cieplna i elektryczna pokrywa wydatki na ciepło i prąd związane z recyclingiem odpadu

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych z odzyskiem fosforu:

Przeprowadzone testy instalacji wykazały odzysk fosforu na poziomie 14 %.

Spełnienie standardów prowadzenia procesu termicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 w sprawie standardów emisyjnych instalacji spalania i współspalania odpadów (  tzw dyrektywa spalarniowa)

 • minimalna temperatura 850oC
 • czas przetrzymania spalin min. 2s
 • zawartość węgla organicznego w żużlu < 3%
 • emisja tlenku węgla, azotu, metali ciężkich, dioksyn i furanów oraz chlorowodorów na poziomie wymagań stosownych standardów emisyjnych

Termiczne przekształcanie osadów pościekowych pokazane jest w poniższym filmie o naszej innowacyjnej techologii


Formularz kontaktowy