Elektrociepłownie biomasowe CWD


Korzyści wynikające ze spalania biomasy

Biomasa lub odpady poprodukcyjne albo pochodzenia agro są obecnie najtańszym źródłem energii. W przypadku wielu naszych klientów, biomasa jest pozyskiwana w sposób bezpłatny jako odpad z technologii produkcji tak jak ma to przemysł drzewny, albo w przemyśle spożywczym odpady pochodzenia agro np.: pestki. Pozyskiwanie zrębki z gałęzi lub odpadów leśnych też jest praktycznie bezpłatne.

Dodatkowo biomasa to odnawialne źródło energii, które można w naszych kotłach spalać w sposób ekologiczny i efektywny.Celem nadrzędnym naszej firmy w pracach projektowych dla Państwa jest optymalizacja kosztów ogrzewania oraz wytwarzania energii elektrycznej. Dlatego przy tworzeniu założeń budżetowych oraz koncepcji technologii zadajemy sporo pytań potencjalnym użytkownik.


Nasza firma za technologię spalania biomasy na ruszcie schodkowym otrzymała nagrodę Ministra Środowiska Greenevo 2015 a także szereg nominacji do innych nagród np.: Jakość Roku.

Lista obiektów referencyjnych w kraju i zagranicą znajduje się na stronie www.cichewicz.pl a także w załączonych dokumentach.
Głównymi składnikami linii do spalania biomasy i generowania prądu są:

 • Kocioł wodny lub parowy przemysłowy
 • Palenisko z ruchomymi rusztami lub rusztem taśmowym
 • Magazyn paliwa z wygarniaczami hydraulicznymi
 • Rozdzielacz pary
 • Turbina parowa ( przeciwprężna lub upustowa )
 • Wymiennik ciepła oraz pompy kondensatu
 • Stacja redukcyjna oraz pompy wody zasilającej
 • Układ chłodniczy

Terminarz prac można podzielić na następujące etapy , zajmują one ok 12 miesięcy

 1. Wykonanie programu funkcjonalnego lub koncepcji technologii
 2. Wycena i podpisanie umowy projektowej
 3. Wykonanie projektu oraz uzyskanie stosownych dokumentów i pozwoleń
 4. Umowa inwestycyjna
 5. Rozpoczęcie budowy
 6. Wykonanie kotła i paleniska ( ok 4-5 miesiecy )
 7. Zamówienie układu turbiny ( ok 11-12 miesięcy)
 8. Rozpoczęcie montażu
 9. Próba ciśnieniowa i wytrzymałościowa oraz rozruch technologiczny


Formularz kontaktowy