O firmie


Firma CWD sp z o.o. od lat zajmuje się przemysłowymi kotłami c.o i ciepłowniami na biomase. Nasze innowacyjne technologie spalania biomasy otrzymały w 2015 roku prestiżową nagrodę Green Evo ( „ zielone Teraz Polska  „ w branży OZE ) oraz nominowane były do licznych innych nagród regionalnych. Dzięki stałej współpracy z czołowymi polskimi naukowcami, inżynierami posiadamy dostęp do najnowocześniejszych technologii w dziedzinach:

 • spalanie biomasy
 • projektowanie i budowanie ciepłowni na biomasę
 • produkcja kotłowni kontenerowych
 • kogeneracja z biomasy
 • systemy wytwarzania energii skojarzonej
 • spalanie paliw alternatywnych
 • termiczne linie do utylizacji odpadów
 • unieszkodliwianie termiczne odpadów i osadów ściekowych

Odbiorcami naszych technologii są mi.in:

 • przemysł komunalny
 • regionalne centra przekształcania odpadów
 • oczyszczalnie ścieków
 • przemysł drzewny
 • energetyka zawodowa
 • producenci paliw alternatywnych

Grupa CWD to synonim bezpieczeństwa oraz innowacyjnych technologii.

Nasze systemy zostały pozytywnie zweryfikowane przez klientów oraz ocenione przez niezależne instytuty badawcze m.in: Instytut Energetyki. Liczne projekty badawcze w których współpracujemy z dużymi partnerami krajowymi oraz europejskimi z branży energetycznej umożliwiły nam wdrożenie systemów kogeneracji, czyli wytwarzania pradu i energii cieplnej z paliw alternatywnych, osadów ściekowych czy rdf. Innowacyjny system utylizacji tych paliw z odzyskiem energii prezentowaliśmy na wielu konferencjach, targach a także w naszym laboratorium w Grodzisku mazowieckim.

Aktualne regulacje prawne w Unii Europejskiej nakładają na podmioty i przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją i gospodarką odpadami nowe obowiązki. Mają one na celu zmniejszenie składowania odpadów komunalnych i pościekowych. Upraszczając w/w przepisy, jeśli odpad ma wartość opałową i można go bezpiecznie utylizować, należy zastosować metody odzysku. Mogą być to metody typu energetycznego jak termiczna utylizacja a potem wytwarzanie prądu w urządzeniach kogeneracyjnych a także metody odzyskowe np: mikronizacja odpadów celem poddania ich ponownemu recyclingowi. W samej Polsce mamy do 6 mln Mg rocznie z paliw alternatywnych pochodzących własnie z w/w źródeł.

Instalacje do termicznej utylizacji odpadów składają się z zestawu podawczego z magazynu paliwa, kotła z rusztem schodkowym wraz z komorą dopalania gazów ( utrzymującą min 850 stopni C ), systemu oczyszczenia gazów poprzez dodawanie mocznika i odsiarczania spalin, zestawów filtrów spalinowych. Nasza firma posiada indywidualne rozwiązana dla wielu branż w dziedzinie termicznej utylizacji odpadów z różnych gałęzi przemysłu.