Termiczne unieszkodliwianie odpadów z odzyskiem energii cieplnej i kogeneracją


Sytuacja w Polsce – gospodarka osadami
ściekowymi

 • Zakaz składowania wymusza poszukiwanie
  nowych rozwiązań
 • Magazynowanie nie może trwać dłużej niż 3 lata
 • Procedura rolniczego wykorzystania osadów jest
  skomplikowana i czasochłonna
 • Coroczny wzrost udziału metod termicznych
 • Dotychczasowo powstałe zachodnie instalacje
  borykają się z problemami (dotrzymanie węgla w
  żużlach, dyspozycyjność, awaryjność)
 • Zwrot z inwestycji we własne źródło utylizacji to
  obecnie – 5 lat ( bez udziału dotacji )

Sytuacja w Polsce – gospodarka odpadami RDF/SRF

 • Zakaz składowania podobnie jak osadów
 • Magazynowanie nie może trwać dłużej niż 3 lata
 • Poza termiczną utylizacją jedynym rozwiązaniem jest dostawa do spalarni śmieci – koszt utylizacji w spalarni to ok 450-550 zł za tonę
 • W linii termicznej utylizacji może znaleźć się turbina generująca energię elektryczną już od 200 kwt/h
 • Zwrot z inwestycji we własne źródło utylizacji to obecnie – 6 lat ( bez udziału dotacji )

CWD sp z o.o. jest laureatem konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo, gdzie nagradzane są technologie polskie służące ochronie środowiska

Zespół ekspertów i naukowców powołanych przez kapitułę konkursu, pozytywnie zweryfikował nasze technologie spalania na ruszcie schodkowym.


Instalacja Pilotażowa w Grodzisku MazowieckimCel instalacji:

Odzysk energii:

 • produkcja pary technologicznej
 • produkcja ciepła procesowego

Spełnienie standardów emisyjnych
Prawidłowe zagospodarowanie osadów
ściekowych:

 • bezpieczeństwo sanitarne
 • zmniejszenie objętości odpadu
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania
  na środowisko

Testy instalacji:

Przeprowadzone testy instalacji:

Spełnienie standardów prowadzenia procesu termicznego:

 • minimalna temperatura 850oC
 • czas przetrzymania spalin min. 2s
 • zawartość węgla organicznego w żużlu < 3%

Termiczne przekształcenie:

 • osadów ściekowych

Formularz kontaktowy